Crea lezioni migliori più velocemente
Električno vezje je sestavljeno iz ____, porabnika in vodnikov. S tehnično uporabo elektrike se ukvarja ____. Usmerjeno gibanje nosilcev električnega naboja imenujemo ____. V ____ je električni naboj vezan in se ne more premikati. Po dogovoru pravimo, da teče električni tok (gibanje kationov) od ____polu. Pri enosmernem toku se ____toka s časom ne spreminja. Iz omrežja dobimo ____, katerega smer se periodično spreminja. Zaradi varnosti je ena stran električnega vezja vezana na »zemljo«, kar pomeni, da je priključena na elektrodo, zakopano v tleh na potencialu ____. Okrog žice, po kateri teče električni tok, nastane magnetno polje, ki zavrti magnetno iglo. To je magnetni učinek toka, ki ga uporabljamo v ____. ____ lahko sprožimo, če skozi vodo, ki smo ji primešali sol (NaCl), teče električni tok. Pri pozornem opazovanju boš opazil mehurčke ob žički, ki je napeljana v vodo. Električni ____ so na primer porcelan, steklo, zrak, suh les in plastika. V kovinah so nosilci ____ elektroni. Imenujemo jih prosti elektroni, ker se lahko gibljejo po kovini. Shema je poenostavljena risba električnega kroga z dogovorjenimi ____ električnih elementov. Enačba za računanje električnega naboja je ____ ____ električnega toka lahko merimo posredno prek učinkov, ki jih tok povzroča. Čim večji je tok, ki teče po električnem krogu, tem večji so tudi njegovi učinki. Merilni instrument za merjenje električnega toka je ____. Ampermeter vežemo v električni krog vedno ____, to je pred porabnikom ali za njim. Opazujemo sklenjeno električno vezje. Čas, v katerem preteče električni naboj skozi porabnik dobimo iz enačbe ____

Elektrika - utrjevanje I, e, učinki

Tema

Opzioni

Classifica

Cambia modello

Attività interattive