Crea lezioni migliori più velocemente
I usually get up at midday. - Zazwyczaj wstaję w południe., Today I'm looking after my younger sister. - Dzisiaj opiekuję się młodszą siostrą. , Do you always make your bed? - Czy zawsze ścielisz swoje łózko?, Are you doing anything at the moment? - Czy robisz coś w tym momencie?, Does she sometimes help you in your homework? - Czy ona czasami pomaga ci w zadaniu domowym?, In this photo you aren't smiling at all. - Na tym zdjęciu w ogóle się nie uśmiechacie., He doesn't go running at weekends. - On nie biega w weekendy., We play football everyday, but today we're playing on a games console, because it's raining. - Codziennie gramy w piłkę, ale dzisiaj grami na konsoli, bo pada. , I have a piano lesson once a week. - Mam lekcje pianina raz w tygodniu, At present, I'm staying at the Brisol Hotel. - Aktualnie przebywam w hotelu Bristol.,

Present Simple or Present Continuous?

Tema

Opzioni

Classifica

Cambia modello

Attività interattive