Crea lezioni migliori più velocemente
Zbroji brojeve 53 i 4., 83+4, 21+8, 98-3, 12+4+3, 66-5, Franka ima 22 novčića, a Vjeko 7 u zajedničkoj kasici. Odlučili su kupiti bilježnicu koja košta 8 kuna. Koliko je novčića ostalo u kasici?, 98-6, Prvi pribrojnik je 40. Zbroj je 70. Izračunaj drugi pribrojnik. , 75+4, Od zbroja brojeva 30 i 50 oduzmi 20., 12+6, Umanjenik je 90. Razlika je 20. Izračunaj umanjitelj., 87-4, Od zbroja brojeva 30 i 50 oduzmi 20., 56-3, Petar ima 4 naljepnice. Maja ima 54 naljepnice više od Petra. Koliko naljepnica ima Maja?, 99+1, Od broja 100 oduzmi zbroj brojeva 20 i 40., 45-3, Razlici brojeva 70 i 50 dodaj broj 30., 25+3-6, Ksenija je pročitala 60 stranica knjige. Marko 25, a Petar 8. Koliko stranica knjige su pročitali Ksenija i Petar?, 69-7, 46-2+4, Ivor i Vibor imaju zajedno 87 pikula. Koliko im je ostalo pikula, ako su poklonili Miji 5 pikula?, 99-8+7, Zbroju brojeva 24 i 4 oduzmi razliku brojeva 17 i 9., 32+5, 73+5-3, 51+8-5.

Zbrajanje i oduzimanje do 100

Classifica

Ruota della fortuna è un modello a rispossta variabile. Non genera statistiche di gara per una classifica.

Attività simili dalla Community

Visita il nostro sito desktop per cambiare tema, vedere le opzioni, impostare un compito o creare la tua attività.

Cambia modello

Attività interattive