Sonce je ____. Rimljani so mu rekli ____. Sestavljeno je iz lažjega ____ in osnovnega____ Pri ____ reakciji v Soncu je Vodik retvori v Helij. Pogoja za jedrsko reakcijo Sonca sta visoka ____ in visok ____ Vsako sekundo se 700.000.000 ton vodika pretvori v 695.000.000 ton helija, preostanek 5.000.000 ton pa je energija v obliki ____, ki se skozi plasti spremeni v vidno svetlobo. ____ in še drugi delci, ki prihajajo iz Sonca so vzrok čudovitem polarnem siju Aurora borealis.

Tema

Opzioni

Classifica

Cambia modello

Attività interattive

Ripristino titolo salvato automaticamente: ?