1) Den här zonen finns vid Syd- och Nordpolen. Här är det kallt året om(permafrost) a) Subtropiska zonen b) Tropiska zonen c) Polara zonen d) Tempererade zonen 2) I den här zonen finns det fyra årstider, vinter, vår, sommar och höst. Temperaturen varierar mellan årstiderna. Djur och växter måste anpassa sig för att leva här. I den här zonen finns stora barrskogar. a) Polara zonen b) Tempererade zonen c) Tropiska zonen d) Subtropiska zonen 3) I den här zonen är klimatet mycket varmt, men temperaturen är olika under året. Typiskt för klimatet här är att det finns en regnperiod och en torrperiod. I vissa områden i den här zonen regnar det nästan aldrig. Där finns det öken. a) Polara zonen b) Subtropiska zonen c) Tropiska zonen d) Tempererade zonen 4) Den här zonen finns runt ekvatorn. Här är klimatet varmt och fuktigt. Det regnar varje dag och det är nästan alltid över 20 grader. Här finns de stora regnskogarna. a) Tempererade zonen b) Tropiska zonen c) Subtropiska zonen d) Polara zonen 5) Vad det är för väder i ett visst område under en längre tid. Ett område kan ha samma ..... under flera hundra år. a) Väder b) Klimat 6) Temperatur, lufttryck och nederbörd på en viss plats vid en viss tidpunkt. a) Väder b) Klimat 7) Vad är sant om vindar? (flera) a) Vindsystem bildas när vindar med varm och kall luft rör sig över jordklotet. b) Vindar skapas av de vindsystem som finns i atmosfären. c) Kall luft stiger lätt och varm luft är tyngre och sjunker nedåt. Så bildas vindar. d) När solen värmer luft så börjar luften röra på sig och så skapas vindar. e) Vindsystemen påverkar jordens klimat. 8) Vindar som alltid blåser mot ekvatorn, vilket gör att det regnar mycket där och samtidigt blir det torrt i andra områden. a) Monsunvindar b) Kaskadvindar c) Mansourvindar d) Passadvindar 9) Årstidsvindar som blåser åt ena hållet ena halvan av året och åt andra hållet andra halvåret. a) Passadvindar b) Monsunvindar c) Kaskadvindar d) Mansourvindar 10) Vad är ekoturism? (flera rätt) a) Pengar som blir över vid resor går till områden som har det svårt och hjälper lokalbefolkningen där.. b) Ekonomisk turism där de som säljer resor tjänar pengar. c) Turistresor som går ut på att bara använda ekologiska varor under resan. d) Resor som organiseras så att natur, djur och människor inte tar skada. 11) Jordens kallaste plats. Nästan hela ytan är täckt av is. Få växter och djur kan leva här. Här bor inga människor. a) Arktis b) Öken c) Regnskogen d) Antarktis 12) Området runt Nordpolen. Allt består av is. Området ligger i Asien, Europa och Nordamerika. Här bor det människor. a) Regnskog b) Antarktis c) Arktis d) Stäpp 13) Klimatet är varmt och torrt. 50 grader på dagen, men 0 grader på natten. Här regnar det nästan aldrig. Här lever nomader som flyttar runt med sina djur. a) Savann b) Stäpp c) Regnskog d) Öken e) Arktis 14) Här är det grönt året om och det är varmt och fuktigt. Här trivs många växter och djur. Kan delas in i tre skikt. a) Öken b) Savann c) Tropisk regnskog d) Stäpp 15) Djur som lever i Antarktis. a) Isbjörn b) Pingvin c) Valross d) Fjällräv e) Säl 16) Djur som lever i Arktis. a) Isbjörn b) Pingvin c) Valross d) Fjällräv e) Säl 17) Vad stämmer in på regnskogen? (flera rätt) a) Världens största regnskog heter Amazonas. b) Regnskogen är inte viktig för jordens klimat. c) Det växer bananer, mango och paprika i regnskogen. d) Regnskogen Amazonas är tätbefolkad. e) Floden Amazon.as rinner genom regnskogen Amazonas f) Amazonas ligger i Nordamerika.

Classifica

Tema

Opzioni

Cambia modello

Attività interattive

Ripristino titolo salvato automaticamente: ?