Vero: Kolesar ima kinetično energijo, ker je v gibanju, Enačba, po kateri izračunamo kinetično energijo je Wk=m . v 2 /2, Oznaka za potencialno energijo je Wpot , Izrek o kinetični energiji pravi, da je prejeto delo enako spremembi kinetične energije, Za računanje dela sta pomembni A in s. , Če je vlečna sila pod kotom, računamo z njeno dinamično komponento opravljeno delo pri vlečenju. , Če telo dvignemo se mu poveča potencialna energija., Voda v jezu za hidroelektrarno ima potencialno energijo., Izrek o kinetični in potencialni energiji: A= ∆Wkin + ∆Wpot, Če telo ne odda in niti ne prejme dela ali toplote, se mu skupna energija ne spremeni., Enačba za izračun moči P=A/t, 1W=1J/1s, Falso: Največjo kinetično energijo ima voziček na vrhu klanca,, Kinetična energija je odvisna od hitrosti telesa in se spreminja, kot kaže graf., Ko pade kepa snega na tla, se vsa njena energija uniči., Ko se utrže snežni plaz, se vsa kinetična energija snega pretvori v notranjo. , Enota za merjenje moči je J (joul)., Če voziček z maso 30 kg potiskata dva rudarja po poti 5 m je njuno delo 120 N. , Pri dvigovanju se potencialna energija zmanjša, pri spuščanju pa poveča., Če telo prejme delo A in toploto Q se mu energija zmanjša za vsoto obeh energij., Če dvigalo v 2 minutah spravi breme 6t na višino 10 metrov dela z večjo močjo, kot dvigalo, ki opravi to isto delo v krajšem času., Toplotni tok merimo v vatih (W) enako kot tudi delo., Vzmet ima prožnostno energijo.,

Tema

Opzioni

Classifica

Cambia modello

Attività interattive

Ripristino titolo salvato automaticamente: ?