1) EVRENSEL YASALAR KAÇA AYRILIR ? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 2) HANGİSİ KADERİN SÖZLÜK ANLAMIDIR ? a) EMİR b) ÖLÇÜ c) HÜKÜM d) YARATMA 3) HANGİSİ İNSANIN CÜZİ İRADE ALANINA GİRMEZ ? a) IRK b) DİN c) MESLEK d) AHLAK 4) İNSANLARIN SEVGİ SAYGI BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞAMALARINI SAĞLAYAN YASA HANGİSİDİR ? a) TOPLUMSAL b) FİZİKSEL c) BİYOLOJİK d) PSİKOLOJİK 5) HANGİSİ CÜZİ İRADENİN ÖZELLİKLERİ ARASINDADIR ? a) MUTLAK b) SINIRSIZ c) HER ŞEYİ KAPSAR d) SINIRLI 6) İLİM NE DEMEKTİR ? a) ALLAHIN HER ŞEYİ YARATMASI b) ALLAHIN HER ŞEYİ BİLMESİ c) ALLAHIN TERCİH ETME GÜCÜ d) ALLAHIN HER ŞEYİ DUYMASI 7) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ALLAHIN KADER İLE İLGİLİ SIFATLARINDAN DEĞİLDİR ? a) İLİM b) İRADE c) KUDRET d) TEKVİN 8) TEKVİN NE DEMEKTİR ? a) ALLAHIN GÖRMESİ b) ALLAHIN YOKTAN YARATMASI c) ALLAHIN DUYMASI d) ALLAHIN HER ŞEYİ BİLMESİ 9) ALLAHIN EZELDE TAKDİR ETTİĞİ ŞEYLERİN YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE GERÇEKLEŞMESİNE NE DENİR ? a) İLİM b) KADER c) KAZA d) İRADE 10) ALLAHIN HR ŞEYİ BELLİ BİR ÖLÇÜ DÜZEN VE UYUM İÇERİSİNDE PROGRAMLAMASINA ........................ DENİR BOŞ BIRAKILAN YERE HANGİSİ GELİRSE UYGUN OLUR ? a) TEVEKKÜL b) KADER c) KAZA d) SÜNNETULLAH 11) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ EVRENDEKİ YASALARIN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİSİ DEĞİLDİR ? a) TÜM YASALAR SADECE CANLILARI İNCELER b) YASALAR EVRENSEL ÖZELLİK TAŞIR c) YASALAR DEĞİŞMEZLER d) GÖZLENEBİLİR DURUM VE OLGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ AÇIKLAR., 12) ''(ÖYLE) BİR FİTNEDEN SAKININ Kİ ARANIZDAN YALNIZ HAKSIZLIK EDENLERE ERİŞMEKLE KALMAZ (HEPİNİZE ERİŞİR)'' BU AYET ALLAHIN HANGİ YASASINA ÖRNEKTİR ? a) FİZİKSEL b) BİYOLOJİK c) TOPLUMSAL d) HUKUKSAL 13) ''GÜNEŞ DE BİR DELİLDİR ONLARA AKAR GİDER YÖRÜNGESİNDE'' AYETİ HANGİ YASAYA ÖRNEKTİR ? a) HUKUKSAL b) FİZİKSEL c) MATEMATİKSEL d) BİYOLOJİK 14) ''BİZ HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATTIK'' BU AYETTEKİ ÖLÇÜ KELİMESİNİN ANLAMI HANGİSİDİR ? a) ŞANS b) PLAN c) TESADÜF d) RASTLANTI 15) EVRENSEL YASANIN DİĞER ADI HANGİSİDİR ? a) KADER b) KUDRET c) KAZA d) SÜNNETULLAH

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8.1 KUTUYU AÇ OYUNU

테마

옵션

순위표

상자 열기(은)는 개방형 템플릿입니다. 순위표에 올라가는 점수를 산출하지 않습니다.

템플릿 전환하기

쌍방향

자동 저장된 게임을 복구할까요?