1) KÖY SÖZCÜGÜNÜN İNGİLİZCESİ a) VİLLAGE b) LİGHTNİNG c) GUESS d) MİSS 2) KURU SÖZCÜGÜNÜN İNGİLİZCE ANLAMI a) GROUND b) FOGGY c) EXCİTED d) DRY 3) UNUTMAK SÖZCÜGÜNÜN İNGİLİZCE ANLAMI a) PARTLY b) POEM c) FORGET d) ÜZGÜN 4) ORTA SÖZCÜGÜNÜN İNGİLİZCE ANLAMI a) MİDDLE b) NOON c) NİCE d) NORTH 5) KORKMUŞ SÖZCÜGÜNÜN İNGİLİZCE ANLAMI a) SCARED b) SOUND c) SEASON d) POSTCARD

6. SINIF İNGİLİZCE KELİMELER

테마

옵션

순위표

템플릿 전환하기

쌍방향

자동 저장된 게임을 복구할까요?