Protonas - Teigiamą krūvį turinti branduolio dalelė, Neutronas - Neturinti krūvio dalelė, elektronas - Neigiamą krūvį turinti dalelė, radioaktyvumas - Elementų savybė savaime skleisti skvarbius spindulius, fotoefektas - Elektronų išplėšimas iš medžiagos veikiant šviesa, fotonas - Šviesos kvantas, Einšteinas - Fotoefekto reiškinį paaiškino..., energija - Branduolių dalijimosi metu išsiskiria...,

Atomo sandara. Radioaktyvumas.

Lyderių lentelė

Tema

Parinktys

Pakeisti šabloną

Interaktyvios

Atkurti automatiškai įrašytą: ?