kūnas - Kaip fizikoje vadinamas bet koks daiktas?, eksperimentas - Pagrindinis fizikos tyrimo metodas., fizikinis - Kaip vadinasi reiškinys, kurio metu vienos medžiagos nevirsta kitomis?, atomas - Mažiausia cheminio elemento dalelė, molekulė - Mažiausia medžiagos dalelė turinti tai medžiagai būdingų savybių, gamtiniai - Šviesos šaltinių rūšis, pilnatis - Mėnulio fazė, kuri dažniausiai siejama su mistiniais reiškiniais. Jos metu matome visą apšviestą Mėnulio pusę., Saulės - Saulės ar Mėnulio užtemimo metu Mėnulis yra tarp Žemės ir Saulės., krūvį - Ką turi įelektrinta dalelė?, vanduo - Plačiai žmonių naudojamas skystis., šiluma - Kas priverčia kūnus plėstis?, temperatūra - Fizikinis dydis, apibūdinantis šiluminę kūno būseną.,

Lyderių lentelė

Tema

Parinktys

Pakeisti šabloną

Interaktyvios

Atkurti automatiškai įrašytą: ?