1) Ž__SLAS a) IE b) AI c) UO 2) BR__DIS a) IE b) AI c) UO 3) SN__GĖ a) IE b) AI c) UO 4) M__ŠAS a) IE b) AI c) UO 5) MANDARIN__ a) IE b) AI c) UO 6) Ž__MA a) IE b) AI c) UO 7) SN__GENA a) AI b) IE c) UO 8) SN__GAS a) IE b) AI c) UO 9) V__NIKAS a) IE b) AI c) UO 10) R__ŠUTAS a) IE b) AI c) UO 11) ATVIRUK__ a) IE b) AI c) UO 12) D__NA a) AI b) IE c) UO 13) KŪČIUK__ a) UO b) AI c) IE 14) MED__LIS a) AI b) IE c) UO 15) KIS__LIUS a) UO b) AI c) IE 16) SPANG__LĖS a) UO b) IE c) AI 17) D__NA a) IE b) UO c) AI 18) AG__NA a) IE b) AI c) UO

DVIBALSIŲ IE, AI, UO DIFERENCIJAVIMAS ŽODŽIUOSE

Lyderių lentelė

Tema

Parinktys

Pakeisti šabloną

Interaktyvios

Atkurti automatiškai įrašytą: ?