Atomas - mažiausia cheminio elemento dalelė, Neutralus atomas - atomas, kuriame elektronų ir protonų skaičius vienodas, Neigiamas jonas - atomas, prisijungęs vieną ar kelis elektronus, Teigiamas jonas - atomas, netekęs vieno ar kelių elektronų, Molekulė - mažiausia medžiagos dalelė, Protonas - teigiamą krūvį turinti dalelė, Neutronas - krūvio neturinti dalelė, Elektronas - neigiamą krūvį turinti dalelė,

Lyderių lentelė

Tema

Parinktys

Pakeisti šabloną

Interaktyvios

Atkurti automatiškai įrašytą: ?