1) Kokia raide žymimas virpesių periodas? a) A b) f c) L d) C e) W f) T 2) Ritės induktyvumas matuojamas... a) H b) Hz c) A d) F e) J f) s 3) Elektrinių virpesių periodas - ... a) laiko tarpas, po kurio srovės stipris ir kryptis pasikartoja b) laiko tarpas, per kurį srovės kryptis pasikeičia c) laiko tarpas, per kurį srovės stipris sumažėja d) parodo, kiek kartų pasikeičia srovės stipris ir kryptis e) laiko tarpas, per kurį srovė pasiekia maksimalią vertę f) parodo, kaip pasikeičia kondensatoriaus energija 4) Kondensatorius - tai a) fizikinis dydi, tiesiog proporcingas induktyvumui b) prietaisas, skirtas kaupti krūviui c) fizikinis dydis, tiesiog proporcingas virpesių periodui d) prietaisas, skirtas virpesių kontūro energijai kaupti e) prietaisas, skirtas elektriniams virpesiams kurti ir stebėti f) fizikinis dydis, skirtas energijai kaupti 5) Kokia raide žymima kondensatoriaus talpa? a) F b) L c) H d) C e) W f) U 6) Kaip pasikeičia elektrinių virpesių periodas virpesių kontūro ritės induktyvumą padidinus 4 kartus? a) padidėja 4 kartus b) sumažėja 4 kartus c) padidėja 2 kartus d) sumažėja 2 kartus e) padidėja 16 kartų f) sumažėja 16 kartų 7) Kuri formulė nusako kondensatoriaus talpą? a) q/U b) U/q c) Uq d) q/t e) t/q f) qt

Lyderių lentelė

Tema

Parinktys

Pakeisti šabloną

Interaktyvios

Atkurti automatiškai įrašytą: ?