Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
Komuniti

三年级 数学 分数 小数 百分比

8145 keputusan untuk '三年级 数学 分数 小数 百分比'

三年级数学:最简分数
三年级数学:最简分数 Ketuk Tikus Mondok
一年级数学(请选出比67大的数目)
一年级数学(请选出比67大的数目) Ketuk Tikus Mondok
小数与分数(高年段)
小数与分数(高年段) Cari padanan
 三年级数学:最简分数
三年级数学:最简分数 Ketuk Tikus Mondok
数学 比较真分数 std 2/3
数学 比较真分数 std 2/3 Benar atau palsu
小数和百分比
小数和百分比 Ketuk Tikus Mondok
小数和百分比
小数和百分比 Ketuk Tikus Mondok
百分数、百分比和小数
百分数、百分比和小数 Kuiz rancangan mainan
数学:20 以内的加法
数学:20 以内的加法 Pecahkan belon
三年级数学 —等值分数
三年级数学 —等值分数 Kuiz rancangan mainan
乘法/倍数
乘法/倍数 Pecahkan belon
字形相似字
字形相似字 Kuiz
一年级 钱币的加法
一年级 钱币的加法 Kuiz
四年级数学-假分数
四年级数学-假分数 Ketuk Tikus Mondok
oleh
二年级分数比较
二年级分数比较 Kuiz rancangan mainan
 不进位加法
不进位加法 Ketuk Tikus Mondok
1年级华语 (重组句子)
1年级华语 (重组句子) Susun kemas
数目的组合 std 1/2
数目的组合 std 1/2 Pecahkan belon
乘法
乘法 Pecahkan belon