Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
Komuniti

五年级级华语

4673 keputusan untuk '五年级级华语'

三年级科学-植物的繁殖方法(种子)
三年级科学-植物的繁殖方法(种子) Ketuk Tikus Mondok
选词填充(单元9)
选词填充(单元9) Cari padanan
五年级华文谚语
五年级华文谚语 Cari padanan
汉语拼音_Std 1/2/3
汉语拼音_Std 1/2/3 Kuiz
标点符号_Std 1/2/3
标点符号_Std 1/2/3 Kuiz
华语 量词 Std 1/2
华语 量词 Std 1/2 Perkataan yang hilang
形容词_Std 1/2
形容词_Std 1/2 Cari padanan
同音字_Std 1/2/3
同音字_Std 1/2/3 Kuiz
动词_Std 1/2/3 (填入正确的动词)
动词_Std 1/2/3 (填入正确的动词) Cari padanan
华语 形似字_Std 1/2
华语 形似字_Std 1/2 Perkataan yang hilang
 五年级华文成语
五年级华文成语 Ketuk Tikus Mondok
五年级华文成语
五年级华文成语 Ketuk Tikus Mondok
五年级华文成语
五年级华文成语 Ketuk Tikus Mondok
2年级 第十一单元:词语配一配
2年级 第十一单元:词语配一配 Padankan
2年级 连词(但是,就,无论)
2年级 连词(但是,就,无论) Perkataan yang hilang
二年级华语
二年级华语 Pecahkan belon
一年级华语练习
一年级华语练习 Membuka kotak
Pilih jawapan yang betul - STD 1/2/3
Pilih jawapan yang betul - STD 1/2/3 Kuiz
单元 14 生词解释
单元 14 生词解释 Padankan
成语练习 五年级
成语练习 五年级 Carian perkataan
Vocabulary_Std 2/3
Vocabulary_Std 2/3 Kuiz
Rearrange the word 词句重组_Std 2/3
Rearrange the word 词句重组_Std 2/3 Susun kemas
Ordinal Numbers_序数词/顺序数_Std 1/2/3
Ordinal Numbers_序数词/顺序数_Std 1/2/3 Anagram
kata kerja 动词
kata kerja 动词 Padankan
五年级构词游戏
五年级构词游戏 Padankan
一年级华语
一年级华语 Ketuk Tikus Mondok
Adjectives_Std 4/5/6
Adjectives_Std 4/5/6 Padankan
Conjunctions(连词)_Std 4/5/6
Conjunctions(连词)_Std 4/5/6 Kuiz
Modals_情态动词_Std 4/5/6
Modals_情态动词_Std 4/5/6 Kuiz
四年级华文成语
四年级华文成语 Ketuk Tikus Mondok
四则运算 应用题-找出正确的算式
四则运算 应用题-找出正确的算式 Kuiz
一年级华语(量词)
一年级华语(量词) Ketuk Tikus Mondok
 Nama Tempat - std 1/2/3
Nama Tempat - std 1/2/3 Anagram
Vocabulary: Picture-Word Match_Std 1/2/3
Vocabulary: Picture-Word Match_Std 1/2/3 Kuiz
was or were?_Std 1/2/3
was or were?_Std 1/2/3 Kuiz
 三年级华语:词语
三年级华语:词语 Carian perkataan
Pets_Std 1/2/3
Pets_Std 1/2/3 Kuiz
Pekerjaan std 1/2/3
Pekerjaan std 1/2/3 Anagram
Camouflage (伪装)_Std 1/2/3
Camouflage (伪装)_Std 1/2/3 Kuiz
Susun perkataan 词句重组 Std1/2/3
Susun perkataan 词句重组 Std1/2/3 Susun kemas
Good Habits (好习惯)_Std 1/2/3
Good Habits (好习惯)_Std 1/2/3 Kuiz
Adverbs (副词填充)_Std 4/5/6
Adverbs (副词填充)_Std 4/5/6 Kuiz