Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
Komuniti

分数的数量

6542 keputusan untuk '分数的数量'

三年级数学:最简分数
三年级数学:最简分数 Ketuk Tikus Mondok
分数
分数 Kuiz
质数
质数 Pecahkan belon
oleh
 三年级数学:最简分数
三年级数学:最简分数 Ketuk Tikus Mondok
分数
分数 Roda rawak
分数
分数 Ketuk Tikus Mondok
小数与分数(高年段)
小数与分数(高年段) Cari padanan
分数
分数 Membuka kotak
数学:20 以内的加法
数学:20 以内的加法 Pecahkan belon
Matematik (1-50的质数)
Matematik (1-50的质数) Ketuk Tikus Mondok
乘法/倍数
乘法/倍数 Pecahkan belon
认识分数
认识分数 Roda rawak
1年级华语 (重组句子)
1年级华语 (重组句子) Susun kemas
一年级数学(请选出比67大的数目)
一年级数学(请选出比67大的数目) Ketuk Tikus Mondok
分数
分数 Roda rawak
分数
分数 Ketuk Tikus Mondok
分数
分数 Gambar rajah berlabel
数学 比较真分数 std 2/3
数学 比较真分数 std 2/3 Benar atau palsu
等值分数
等值分数 Ketuk Tikus Mondok
oleh
分数
分数 Ketuk Tikus Mondok
等值分数
等值分数 Membuka kotak
oleh
分数
分数 Ketuk Tikus Mondok
分数知多少?
分数知多少? Pagar sesat
分数练习
分数练习 Membuka kotak
分数一
分数一 Ketuk Tikus Mondok
等值分数
等值分数 Membuka kotak
分数和小数
分数和小数 Cari padanan
数目的组合 std 1/2
数目的组合 std 1/2 Pecahkan belon
基本分数
基本分数 Membuka kotak
四年级数学-假分数
四年级数学-假分数 Ketuk Tikus Mondok
oleh
数学加法
数学加法 Padankan
请找出正确的数字。 Match
请找出正确的数字。 Match Pecahkan belon
分数 和 小数
分数 和 小数 Ketuk Tikus Mondok
动物产卵/幼儿的数量
动物产卵/幼儿的数量 Ketuk Tikus Mondok