Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
Komuniti

数学

4989 keputusan untuk '数学'

 三年级数学:最简分数
三年级数学:最简分数 Ketuk Tikus Mondok
数学加法
数学加法 Padankan
一年级数学:18以内的加法
一年级数学:18以内的加法 Ketuk Tikus Mondok
数学:20 以内的加法
数学:20 以内的加法 Pecahkan belon
质数
质数 Pecahkan belon
oleh
乘法/倍数
乘法/倍数 Pecahkan belon
数学 时刻 Std_1/2/3
数学 时刻 Std_1/2/3 Kuiz
一年级数学(请选出比67大的数目)
一年级数学(请选出比67大的数目) Ketuk Tikus Mondok
字形相似字
字形相似字 Kuiz
请找出正确的数字。 Match
请找出正确的数字。 Match Pecahkan belon
Matematik (1-50的质数)
Matematik (1-50的质数) Ketuk Tikus Mondok
四年级数学-奇数和偶数
四年级数学-奇数和偶数 Susunan kumpulan
 不进位加法
不进位加法 Ketuk Tikus Mondok
二年级数学 认识时间
二年级数学 认识时间 Membuka kotak
小数与分数(高年段)
小数与分数(高年段) Cari padanan
一年级 钱币的加法
一年级 钱币的加法 Kuiz
【2年级数学】基本运算(+-×÷)
【2年级数学】基本运算(+-×÷) Kuiz rancangan mainan
【2年级数学】除法
【2年级数学】除法 Padankan
四年级·华文~《数学王子》
四年级·华文~《数学王子》 Kuiz
【2年级】认识钱币
【2年级】认识钱币 Kuiz imej
乘法
乘法 Pecahkan belon
数目的组合 std 1/2
数目的组合 std 1/2 Pecahkan belon
数学 认识钱币 Std_1/2
数学 认识钱币 Std_1/2 Pecahkan belon
数学
数学 Ketuk Tikus Mondok
三年级数学 东盟各国钱币
三年级数学 东盟各国钱币 Padankan
数学 连加法 Std_1
数学 连加法 Std_1 Cari padanan
数学 加法与减法
数学 加法与减法 Kuiz
数学 比较真分数 std 2/3
数学 比较真分数 std 2/3 Benar atau palsu
数学 乘法 Std_3/4/5
数学 乘法 Std_3/4/5 Perkataan yang hilang
一年级数学:18以内的加法
一年级数学:18以内的加法 Ketuk Tikus Mondok
oleh
数学
数学 Benar atau palsu
数学 时刻 Std_1/2/3
数学 时刻 Std_1/2/3 Kuiz
数学
数学 Pecahkan belon
数学质数
数学质数 Ketuk Tikus Mondok
数学复习
数学复习 Kuiz rancangan mainan
四年级数学-假分数
四年级数学-假分数 Ketuk Tikus Mondok
oleh
数学乘法
数学乘法 Padankan
复习数学
复习数学 Kuiz rancangan mainan
数学 单位 (Unit) Std_3/4/5/6
数学 单位 (Unit) Std_3/4/5/6 Kuiz
数学乘法
数学乘法 Cari padanan
数学乘法
数学乘法 Padankan
一年级数学(数值)
一年级数学(数值) Ketuk Tikus Mondok
S3 数学 pg25
S3 数学 pg25 Membuka kotak
oleh
乘法和除法
乘法和除法 Kuiz
oleh
数学基本常识
数学基本常识 Kapal terbang
六年级数学:质数
六年级数学:质数 Ketuk Tikus Mondok
数学 钱币
数学 钱币 Padankan
数学天才
数学天才 Membuka kotak
T1数学
T1数学 Membuka kotak
S3 数学 pg19
S3 数学 pg19 Susun atur
oleh
数学加法
数学加法 Pagar sesat
oleh
四年级数学-偶数
四年级数学-偶数 Ketuk Tikus Mondok
数学乘法
数学乘法 Ketuk Tikus Mondok
数学加法
数学加法 Kuiz rancangan mainan
 六年级数学-质数
六年级数学-质数 Ketuk Tikus Mondok
三年级数学 —等值分数
三年级数学 —等值分数 Kuiz rancangan mainan