Komuniti

2年级

Beberapa contoh daripada komuniti kami

10000+ keputusan untuk '2年级'

2年级 连词(但是,就,无论)
2年级 连词(但是,就,无论) Perkataan yang hilang
2年级 第十一单元:词语配一配
2年级 第十一单元:词语配一配 Padankan
2年级 单元5:植物
2年级 单元5:植物 Benar atau palsu
oleh
【2年级数学】认识钱币
【2年级数学】认识钱币 Kuiz imej
数学 比较真分数 std 2/3
数学 比较真分数 std 2/3 Benar atau palsu
【2年级数学】分数小数对对碰
【2年级数学】分数小数对对碰 Pecahkan belon
汉语拼音_Std 1/2/3
汉语拼音_Std 1/2/3 Kuiz
标点符号_Std 1/2/3
标点符号_Std 1/2/3 Kuiz
一年级数学:18以内的加法
一年级数学:18以内的加法 Ketuk Tikus Mondok
oleh
【2年级数学】除法
【2年级数学】除法 Padankan
同音字_Std 1/2/3
同音字_Std 1/2/3 Kuiz
乘法
乘法 Pecahkan belon
Kata Tanya疑问句 std 1/2/3
Kata Tanya疑问句 std 1/2/3 Kuiz
Adjectives (形容词): Std 1/2
Adjectives (形容词): Std 1/2 Membuka kotak
数学 时刻 Std_1/2/3
数学 时刻 Std_1/2/3 Kuiz
数学 加法与减法
数学 加法与减法 Kuiz
kata kerja 动词
kata kerja 动词 Padankan
Good Habits (好习惯)_Std 1/2/3
Good Habits (好习惯)_Std 1/2/3 Kuiz
Susun perkataan 词句重组 Std1/2/3
Susun perkataan 词句重组 Std1/2/3 Susun kemas
形容词_Std 1/2
形容词_Std 1/2 Cari padanan
Vocabulary_Std 2/3
Vocabulary_Std 2/3 Kuiz
数学 认识钱币 Std_1/2
数学 认识钱币 Std_1/2 Pecahkan belon
复习1-汉语拼音
复习1-汉语拼音 Tukang gantung
Pets_Std 1/2/3
Pets_Std 1/2/3 Kuiz
六年级华语
六年级华语 Padankan
Pekerjaan std 1/2/3
Pekerjaan std 1/2/3 Anagram
华语 量词 Std 1/2
华语 量词 Std 1/2 Perkataan yang hilang
Camouflage (伪装)_Std 1/2/3
Camouflage (伪装)_Std 1/2/3 Kuiz
复习2-形容词
复习2-形容词 Kapal terbang
【2年级数学】基本运算(+-×÷)
【2年级数学】基本运算(+-×÷) Kuiz rancangan mainan
二年级华文单元1.2
二年级华文单元1.2 Susun kemas
华语 形似字_Std 1/2
华语 形似字_Std 1/2 Perkataan yang hilang
Kuiz
Numbers_Std 2/3/4
Numbers_Std 2/3/4 Tukang gantung
古诗_Std1 ~ Std 6
古诗_Std1 ~ Std 6 Kuiz
数学 连加法 Std_1
数学 连加法 Std_1 Cari padanan
动词_Std 1/2/3 (填入正确的动词)
动词_Std 1/2/3 (填入正确的动词) Cari padanan
Penjodoh Bilangan std_1/2/3
Penjodoh Bilangan std_1/2/3 Susunan kumpulan
数目的组合 std 1/2
数目的组合 std 1/2 Pecahkan belon
二年级华文单元2.1
二年级华文单元2.1 Pecahkan belon
Kata Adjektif 形容词 std1/2/3
Kata Adjektif 形容词 std1/2/3 Membuka kotak
数学 乘与除 Std_2/3/4
数学 乘与除 Std_2/3/4 Kuiz
二年级华文单元3.1
二年级华文单元3.1 Pecahkan belon
Rearrange the word 词句重组_Std 2/3
Rearrange the word 词句重组_Std 2/3 Susun kemas
复习3-反义词
复习3-反义词 Pecahkan belon
Vocabulary: Picture-Word Match_Std 1/2/3
Vocabulary: Picture-Word Match_Std 1/2/3 Kuiz
 Nama Tempat - std 1/2/3
Nama Tempat - std 1/2/3 Anagram
二年级华文单元2.2
二年级华文单元2.2 Tukang gantung
Proper Nouns (专有名词)_Std 1/2
Proper Nouns (专有名词)_Std 1/2 Ketuk Tikus Mondok
Common Nouns (普通名词)_Std 1/2
Common Nouns (普通名词)_Std 1/2 Ketuk Tikus Mondok
Preposition of Time_Std 2/3/4
Preposition of Time_Std 2/3/4 Kuiz
True or False ? (对或错?)_Std 1
True or False ? (对或错?)_Std 1 Benar atau palsu
一年级 钱币的加法
一年级 钱币的加法 Kuiz
Prepositions (介词)_Std 1/2
Prepositions (介词)_Std 1/2 Kuiz
三年级华语 9.1
三年级华语 9.1 Padankan
Ordinal Numbers_序数词/顺序数_Std 1/2/3
Ordinal Numbers_序数词/顺序数_Std 1/2/3 Anagram
二年级华文单元3.2
二年级华文单元3.2 Kapal terbang
Pulihkan autosimpan: ?