Komuniti

4至6年级 英语

Beberapa contoh daripada komuniti kami

10000+ keputusan untuk '4至6年级 英语'

Adjectives_Std 4/5/6
Adjectives_Std 4/5/6 Padankan
Prepositions_Std 4/5/6
Prepositions_Std 4/5/6 Kuiz
Conjunctions(连词)_Std 4/5/6
Conjunctions(连词)_Std 4/5/6 Kuiz
Similes(明喻)_Std 4/5/6
Similes(明喻)_Std 4/5/6 Kuiz
Adverbs (副词填充)_Std 4/5/6
Adverbs (副词填充)_Std 4/5/6 Kuiz
Modals_情态动词_Std 4/5/6
Modals_情态动词_Std 4/5/6 Kuiz
Was or Were?_Std 1/2/3
Was or Were?_Std 1/2/3 Kuiz
Adverbs (副词)_Std 4/5/6
Adverbs (副词)_Std 4/5/6 Kuiz
Susun perkataan Std4/5/6
Susun perkataan Std4/5/6 Susun kemas
Simpulan Bahasa 1 - std_4/5/6
Simpulan Bahasa 1 - std_4/5/6 Kuiz
 Cara-cara mencegah Covid-19 - std 4/5/6
Cara-cara mencegah Covid-19 - std 4/5/6 Perkataan yang hilang
古诗_Std1 ~ Std 6
古诗_Std1 ~ Std 6 Kuiz
小数与分数(高年段)
小数与分数(高年段) Cari padanan
数学 单位 (Unit) Std_3/4/5/6
数学 单位 (Unit) Std_3/4/5/6 Kuiz
数学 乘法 Std_3/4/5
数学 乘法 Std_3/4/5 Perkataan yang hilang
Numbers_Std 2/3/4
Numbers_Std 2/3/4 Tukang gantung
Preposition of Time_Std 2/3/4
Preposition of Time_Std 2/3/4 Kuiz
Good Habits (好习惯)_Std 1/2/3
Good Habits (好习惯)_Std 1/2/3 Kuiz
六年级华语
六年级华语 Padankan
Vocabulary_Std 2/3
Vocabulary_Std 2/3 Kuiz
Pets_Std 1/2/3
Pets_Std 1/2/3 Kuiz
Camouflage (伪装)_Std 1/2/3
Camouflage (伪装)_Std 1/2/3 Kuiz
Prepositions (介词)_Std 1/2
Prepositions (介词)_Std 1/2 Kuiz
True or False ? (对或错?)_Std 1
True or False ? (对或错?)_Std 1 Benar atau palsu
Vocabulary: Picture-Word Match_Std 1/2/3
Vocabulary: Picture-Word Match_Std 1/2/3 Kuiz
Proper Nouns (专有名词)_Std 1/2
Proper Nouns (专有名词)_Std 1/2 Ketuk Tikus Mondok
Common Nouns (普通名词)_Std 1/2
Common Nouns (普通名词)_Std 1/2 Ketuk Tikus Mondok
Rearrange the word 词句重组_Std 2/3
Rearrange the word 词句重组_Std 2/3 Susun kemas
Ordinal Numbers_序数词/顺序数_Std 1/2/3
Ordinal Numbers_序数词/顺序数_Std 1/2/3 Anagram
选词填充(单元9)
选词填充(单元9) Cari padanan
语文亭(2) 多音多义字(二)
语文亭(2) 多音多义字(二) Susunan kumpulan
Kata Adjektif Warna 颜色的形容词 std_2/3/4
Kata Adjektif Warna 颜色的形容词 std_2/3/4 Carian perkataan
第19课 稻香 (词语填充)
第19课 稻香 (词语填充) Cari padanan
 成语搭配
成语搭配 Kuiz rancangan mainan
语文亭(2) 多音多义字(一)
语文亭(2) 多音多义字(一) Susunan kumpulan
第13课街头魔术师 (词语填充)
第13课街头魔术师 (词语填充) Cari padanan
汉语拼音_Std 1/2/3
汉语拼音_Std 1/2/3 Kuiz
 成语搭配(句子填充)
成语搭配(句子填充) Kuiz rancangan mainan
第19课 稻香 (词语填充)
第19课 稻香 (词语填充) Kuiz
【5年级历史】认识马来西亚
【5年级历史】认识马来西亚 Gambar rajah berlabel
标点符号_Std 1/2/3
标点符号_Std 1/2/3 Kuiz
单元四   二、吃年糕
单元四 二、吃年糕 Cari padanan
第18课 框住美景 (词语填充)
第18课 框住美景 (词语填充) Cari padanan
第14 课 最美丽的风景(词语搭配)
第14 课 最美丽的风景(词语搭配) Cari padanan
Kata Tanya疑问句 std 1/2/3
Kata Tanya疑问句 std 1/2/3 Kuiz
同音字_Std 1/2/3
同音字_Std 1/2/3 Kuiz
第19 课 稻香 (词语解释)
第19 课 稻香 (词语解释) Cari padanan
KSSR SEMAKAN 五年级道德 第一课 同一条路上
KSSR SEMAKAN 五年级道德 第一课 同一条路上 Membuka kotak
Pulihkan autosimpan: ?