Komuniti

4至6年级 国语

Beberapa contoh daripada komuniti kami

10000+ keputusan untuk '4至6年级 国语'

Susun perkataan Std4/5/6
Susun perkataan Std4/5/6 Susun kemas
 Cara-cara mencegah Covid-19 - std 4/5/6
Cara-cara mencegah Covid-19 - std 4/5/6 Perkataan yang hilang
Simpulan Bahasa 1 - std_4/5/6
Simpulan Bahasa 1 - std_4/5/6 Kuiz
 KATA GANTI NAMA DIRI - Std_4/5/6
KATA GANTI NAMA DIRI - Std_4/5/6 Kuiz
Adjectives_Std 4/5/6
Adjectives_Std 4/5/6 Padankan
Conjunctions(连词)_Std 4/5/6
Conjunctions(连词)_Std 4/5/6 Kuiz
Prepositions_Std 4/5/6
Prepositions_Std 4/5/6 Kuiz
Similes(明喻)_Std 4/5/6
Similes(明喻)_Std 4/5/6 Kuiz
Adverbs (副词填充)_Std 4/5/6
Adverbs (副词填充)_Std 4/5/6 Kuiz
Modals_情态动词_Std 4/5/6
Modals_情态动词_Std 4/5/6 Kuiz
古诗_Std1 ~ Std 6
古诗_Std1 ~ Std 6 Kuiz
Was or Were?_Std 1/2/3
Was or Were?_Std 1/2/3 Kuiz
Adverbs (副词)_Std 4/5/6
Adverbs (副词)_Std 4/5/6 Kuiz
小数与分数(高年段)
小数与分数(高年段) Cari padanan
数学 单位 (Unit) Std_3/4/5/6
数学 单位 (Unit) Std_3/4/5/6 Kuiz
数学 乘法 Std_3/4/5
数学 乘法 Std_3/4/5 Perkataan yang hilang
Kata Tanya疑问句 std 1/2/3
Kata Tanya疑问句 std 1/2/3 Kuiz
kata kerja 动词
kata kerja 动词 Padankan
Penjodoh bilangan
Penjodoh bilangan Kuiz
Kata Adjektif Warna 颜色的形容词 std_2/3/4
Kata Adjektif Warna 颜色的形容词 std_2/3/4 Carian perkataan
Susun perkataan 词句重组 Std1/2/3
Susun perkataan 词句重组 Std1/2/3 Susun kemas
六年级华语
六年级华语 Padankan
Kuiz
Pekerjaan std 1/2/3
Pekerjaan std 1/2/3 Anagram
Sep Y4 BMK Kosa Kata 1
Sep Y4 BMK Kosa Kata 1 Anagram
Y1 BM OLC MEI W1.1
Y1 BM OLC MEI W1.1 Benar atau palsu
Kata Adjektif 形容词 std1/2/3
Kata Adjektif 形容词 std1/2/3 Membuka kotak
【BMK】Ulasan Isi 开头的字眼
【BMK】Ulasan Isi 开头的字眼 Padankan
Penjodoh Bilangan std_1/2/3
Penjodoh Bilangan std_1/2/3 Susunan kumpulan
Jul Y4 BMK Ejaan 1
Jul Y4 BMK Ejaan 1 Padankan
Y1 BM OLC MEI W1.2
Y1 BM OLC MEI W1.2 Benar atau palsu
 Nama Tempat - std 1/2/3
Nama Tempat - std 1/2/3 Anagram
Kata Seru 1
Kata Seru 1 Kuiz
【BMK】Cara Menjadi Murid Cemerlang
【BMK】Cara Menjadi Murid Cemerlang Perkataan yang hilang
Ayat Aktif  &  Ayat Pasif
Ayat Aktif & Ayat Pasif Kuiz
【Mei Y4 BMK】Cara-cara Menjadi Murid Cemerlang
【Mei Y4 BMK】Cara-cara Menjadi Murid Cemerlang Perkataan yang hilang
Y5 KATA MAJMUK (MEI)
Y5 KATA MAJMUK (MEI) Padankan
【BMK】必须、一定、可以
【BMK】必须、一定、可以 Anagram
Jul Y4 BMK Ejaan 2 - Bina Ayat【Majlis篇】
Jul Y4 BMK Ejaan 2 - Bina Ayat【Majlis篇】 Perkataan yang hilang
Numbers_Std 2/3/4
Numbers_Std 2/3/4 Tukang gantung
家庭成员
家庭成员 Padankan
第19课 稻香 (词语填充)
第19课 稻香 (词语填充) Kuiz
Preposition of Time_Std 2/3/4
Preposition of Time_Std 2/3/4 Kuiz
第14 课 最美丽的风景(词语搭配)
第14 课 最美丽的风景(词语搭配) Cari padanan
第18课 框住美景 (词语填充)
第18课 框住美景 (词语填充) Cari padanan
语文亭(2) 多音多义字(一)
语文亭(2) 多音多义字(一) Susunan kumpulan
 成语搭配(句子填充)
成语搭配(句子填充) Kuiz rancangan mainan
选词填充(单元9)
选词填充(单元9) Cari padanan
 成语搭配
成语搭配 Kuiz rancangan mainan
第19课 稻香 (词语填充)
第19课 稻香 (词语填充) Cari padanan
语文亭(2) 多音多义字(二)
语文亭(2) 多音多义字(二) Susunan kumpulan
Bulan 月份
Bulan 月份 Padankan
Pulihkan autosimpan: ?