Komuniti

4至6年级 英语

Beberapa contoh daripada komuniti kami

10000+ keputusan untuk '4至6年级 英语'

Adjectives_Std 4/5/6
Adjectives_Std 4/5/6 Padankan
Conjunctions(连词)_Std 4/5/6
Conjunctions(连词)_Std 4/5/6 Kuiz
Similes(明喻)_Std 4/5/6
Similes(明喻)_Std 4/5/6 Kuiz
Prepositions_Std 4/5/6
Prepositions_Std 4/5/6 Kuiz
Adverbs (副词填充)_Std 4/5/6
Adverbs (副词填充)_Std 4/5/6 Kuiz
Modals_情态动词_Std 4/5/6
Modals_情态动词_Std 4/5/6 Kuiz
Adverbs (副词)_Std 4/5/6
Adverbs (副词)_Std 4/5/6 Kuiz
Was or Were?_Std 1/2/3
Was or Were?_Std 1/2/3 Kuiz
Susun perkataan Std4/5/6
Susun perkataan Std4/5/6 Susun kemas
 KATA GANTI NAMA DIRI - Std_4/5/6
KATA GANTI NAMA DIRI - Std_4/5/6 Kuiz
 Cara-cara mencegah Covid-19 - std 4/5/6
Cara-cara mencegah Covid-19 - std 4/5/6 Perkataan yang hilang
Simpulan Bahasa 1 - std_4/5/6
Simpulan Bahasa 1 - std_4/5/6 Kuiz
古诗_Std1 ~ Std 6
古诗_Std1 ~ Std 6 Kuiz
小数与分数(高年段)
小数与分数(高年段) Cari padanan
数学 单位 (Unit) Std_3/4/5/6
数学 单位 (Unit) Std_3/4/5/6 Kuiz
数学 乘法 Std_3/4/5
数学 乘法 Std_3/4/5 Perkataan yang hilang
Numbers_Std 2/3/4
Numbers_Std 2/3/4 Tukang gantung
Preposition of Time_Std 2/3/4
Preposition of Time_Std 2/3/4 Kuiz
Good Habits (好习惯)_Std 1/2/3
Good Habits (好习惯)_Std 1/2/3 Kuiz
Vocabulary_Std 2/3
Vocabulary_Std 2/3 Kuiz
六年级华语
六年级华语 Padankan
True or False ? (对或错?)_Std 1
True or False ? (对或错?)_Std 1 Benar atau palsu
Pets_Std 1/2/3
Pets_Std 1/2/3 Kuiz
Camouflage (伪装)_Std 1/2/3
Camouflage (伪装)_Std 1/2/3 Kuiz
Rearrange the word 词句重组_Std 2/3
Rearrange the word 词句重组_Std 2/3 Susun kemas
 二年级华文——语文知识
二年级华文——语文知识 Kuiz
Prepositions (介词)_Std 1/2
Prepositions (介词)_Std 1/2 Kuiz
Common Nouns (普通名词)_Std 1/2
Common Nouns (普通名词)_Std 1/2 Ketuk Tikus Mondok
Vocabulary: Picture-Word Match_Std 1/2/3
Vocabulary: Picture-Word Match_Std 1/2/3 Kuiz
Ordinal Numbers_序数词/顺序数_Std 1/2/3
Ordinal Numbers_序数词/顺序数_Std 1/2/3 Anagram
Proper Nouns (专有名词)_Std 1/2
Proper Nouns (专有名词)_Std 1/2 Ketuk Tikus Mondok
二年级华文  语文乐园 七(汉语拼音)
二年级华文 语文乐园 七(汉语拼音) Membuka kotak
第四课_理解词语
第四课_理解词语 Kuiz rancangan mainan
第四课_排列课文句子
第四课_排列课文句子 Anagram
语文亭(2) 多音多义字(二)
语文亭(2) 多音多义字(二) Susunan kumpulan
Kata Adjektif Warna 颜色的形容词 std_2/3/4
Kata Adjektif Warna 颜色的形容词 std_2/3/4 Carian perkataan
第19课 稻香 (词语填充)
第19课 稻香 (词语填充) Cari padanan
 成语搭配
成语搭配 Kuiz rancangan mainan
二年级华文  单元二十二
二年级华文 单元二十二 Membuka kotak
语文亭(2) 多音多义字(一)
语文亭(2) 多音多义字(一) Susunan kumpulan
第18课 框住美景 (词语填充)
第18课 框住美景 (词语填充) Cari padanan
第14 课 最美丽的风景(词语搭配)
第14 课 最美丽的风景(词语搭配) Cari padanan
第19课 稻香 (词语填充)
第19课 稻香 (词语填充) Kuiz
第19 课 稻香 (词语解释)
第19 课 稻香 (词语解释) Cari padanan
选词填充(单元9)
选词填充(单元9) Cari padanan
 人们的职业 2
人们的职业 2 Membuka kotak
 成语搭配(句子填充)
成语搭配(句子填充) Kuiz rancangan mainan
单元八  公平又正直 2
单元八 公平又正直 2 Kuiz
第20课 鼓声的召唤 (词语解释)
第20课 鼓声的召唤 (词语解释) Cari padanan
Pulihkan autosimpan: ?