Komuniti

5 6 english

Beberapa contoh daripada komuniti kami

10000+ keputusan untuk '5 6 english'

Formal Letter Year 6
Formal Letter Year 6 Benar atau palsu
oleh
Unit 1: My Wardrobe
Unit 1: My Wardrobe Perkataan yang hilang
"bl" "br" "ch" "cl"
"bl" "br" "ch" "cl" Susunan kumpulan
Unit 1: Animal World (At the Zoo)
Unit 1: Animal World (At the Zoo) Susun atur
Unit 1 : My Wardrobe
Unit 1 : My Wardrobe Anagram
Unit 1: In the town
Unit 1: In the town Susun kemas
Unit 5 (2)
Unit 5 (2) Carian perkataan
K1 English: Unit 6 (2)
K1 English: Unit 6 (2) Anagram
K1 English Unit 6 (1)
K1 English Unit 6 (1) Anagram
English: Unit 5 (1)
English: Unit 5 (1) Cari padanan
K1 Unit 5 (1)
K1 Unit 5 (1) Anagram
K1 Unit 5 (2)
K1 Unit 5 (2) Carian perkataan
K1 English Revision (Unit 4 - 6)
K1 English Revision (Unit 4 - 6) Benar atau palsu
body part
body part Carian perkataan
Unit 3: Food and Drinks
Unit 3: Food and Drinks Mengkategorikan
Fruits
Fruits Silang kata
English Grammar
English Grammar Membuka kotak
K1: Unit 4 (1)
K1: Unit 4 (1) Carian perkataan
K1 Unit 3 Revision
K1 Unit 3 Revision Perkataan yang hilang
Unit 2: Pastimes
Unit 2: Pastimes Anagram
Unit 3: At the Beach (words)
Unit 3: At the Beach (words) Tukang gantung
animal
animal Carian perkataan
Unit 2: Pastimes
Unit 2: Pastimes Kuiz
Unit 4: My Pets
Unit 4: My Pets Padankan
Unit 4 revision
Unit 4 revision Susun kemas
Unit 3: Food and Drinks (1)
Unit 3: Food and Drinks (1) Tukang gantung
K2 English Revision
K2 English Revision Susun kemas
K1 Revision: Unit 3
K1 Revision: Unit 3 Anagram
Unit 3: At the Beach
Unit 3: At the Beach Perkataan yang hilang
At the Aquarium
At the Aquarium Tukang gantung
English Revision 1
English Revision 1 Perkataan yang hilang
Revision unit 4
Revision unit 4 Tukang gantung
Unit 4: Festival (2)
Unit 4: Festival (2) Anagram
English Revision (K2)
English Revision (K2) Silang kata
Unit 4: Festival (1)
Unit 4: Festival (1) Carian perkataan
K1: Revision Unit 1 and Unit 2
K1: Revision Unit 1 and Unit 2 Susun kemas
"pl" and "pr"
"pl" and "pr" Anagram
"fl" and "sl"
"fl" and "sl" Anagram
Phonics Revision 1
Phonics Revision 1 Padankan
K2 Phonics Revision
K2 Phonics Revision Padankan
Who is the criminals?
Who is the criminals? Padankan
"sm" and "sh"
"sm" and "sh" Susun kemas
Countable Nouns and Uncountable Nouns
Countable Nouns and Uncountable Nouns Mengkategorikan
Phonics: "sw", "sk", "sp" and "sq"
Phonics: "sw", "sk", "sp" and "sq" Cari padanan
u-e,i-e
u-e,i-e Anagram
K2 Phonics Revision
K2 Phonics Revision Kuiz rancangan mainan
"uck" and "ock"
"uck" and "ock" Silang kata
Phonics "dr" and "cr"
Phonics "dr" and "cr" Ketuk Tikus Mondok
Phonics: "art" and "ear"
Phonics: "art" and "ear" Silang kata
"fr" "gl" "gr"
"fr" "gl" "gr" Carian perkataan
"ool" and "ell"
"ool" and "ell" Susun kemas
"eep" and "ark"
"eep" and "ark" Carian perkataan
"ood" and "ook"
"ood" and "ook" Padankan
K1 Phonics Revision
K1 Phonics Revision Carian perkataan
Phonics "oot" and "ill"
Phonics "oot" and "ill" Susun kemas
K1 Phonics Revision 2
K1 Phonics Revision 2 Padankan
K1 Phonics "th" and "tr"
K1 Phonics "th" and "tr" Carian perkataan
Nouns
Nouns Susunan kumpulan
"air" and "orn"
"air" and "orn" Cari padanan
'st' and 'sn'
'st' and 'sn' Anagram
Pulihkan autosimpan: ?