Komuniti

5 6 years old english grammar

Beberapa contoh daripada komuniti kami

10000+ keputusan untuk '5 6 years old english grammar'

Countable Nouns and Uncountable Nouns
Countable Nouns and Uncountable Nouns Mengkategorikan
Nouns
Nouns Susunan kumpulan
Grammar simple present tense
Grammar simple present tense Kuiz
Lower case alphabet
Lower case alphabet Susunan keutamaan
Upper case alphabet
Upper case alphabet Susunan keutamaan
alphabet
alphabet Susunan kumpulan
Unit 5 (2)
Unit 5 (2) Carian perkataan
K1 English: Unit 6 (2)
K1 English: Unit 6 (2) Anagram
K1 English Unit 6 (1)
K1 English Unit 6 (1) Anagram
English: Unit 5 (1)
English: Unit 5 (1) Cari padanan
Consonant alphabet
Consonant alphabet Pasangan sepadan
K1: Unit 4 (1)
K1: Unit 4 (1) Carian perkataan
Unit 2: Animal World (At the Zoo)
Unit 2: Animal World (At the Zoo) Susun atur
K2 English Revision
K2 English Revision Susun kemas
Unit 4: My Pets
Unit 4: My Pets Padankan
Unit 3: Food and Drinks (1)
Unit 3: Food and Drinks (1) Tukang gantung
Unit 4 revision
Unit 4 revision Susun kemas
English Revision 1
English Revision 1 Perkataan yang hilang
At the Aquarium
At the Aquarium Tukang gantung
Unit 2: Pastimes
Unit 2: Pastimes Kuiz
Revision unit 4
Revision unit 4 Tukang gantung
K1 Unit 5 (1)
K1 Unit 5 (1) Anagram
Unit 3: At the Beach (words)
Unit 3: At the Beach (words) Tukang gantung
Unit 3: Food and Drinks
Unit 3: Food and Drinks Mengkategorikan
K1 English Revision (Unit 4 - 6)
K1 English Revision (Unit 4 - 6) Benar atau palsu
K1 Unit 3 Revision
K1 Unit 3 Revision Perkataan yang hilang
Unit 2: Pastimes
Unit 2: Pastimes Anagram
K1 Unit 5 (2)
K1 Unit 5 (2) Carian perkataan
Unit 1: My Wardrobe
Unit 1: My Wardrobe Perkataan yang hilang
K1: Revision Unit 1 and Unit 2
K1: Revision Unit 1 and Unit 2 Susun kemas
Unit 4: Festival (1)
Unit 4: Festival (1) Carian perkataan
K1 Revision: Unit 3
K1 Revision: Unit 3 Anagram
Unit 3: At the Beach
Unit 3: At the Beach Perkataan yang hilang
Unit 4: Festival (2)
Unit 4: Festival (2) Anagram
English Revision (K2)
English Revision (K2) Silang kata
activity
activity Kuiz
Grammar Do & Does
Grammar Do & Does Perkataan yang hilang
Grammar personal pronouns
Grammar personal pronouns Perkataan yang hilang
Std 1 English Unit 3 Pet show
Std 1 English Unit 3 Pet show Membuka kotak
Nouns & Articles
Nouns & Articles Kuiz
形状
形状 Cari padanan
Rough and Smooth
Rough and Smooth Benar atau palsu
Adverbs of manner
Adverbs of manner Cari padanan
Grammar ACTION VERBS
Grammar ACTION VERBS Padankan
 Articles a/an 2
Articles a/an 2 Ketuk Tikus Mondok
common noun
common noun Kuiz
Greeting
Greeting Cari padanan
K2 Phonics Revision
K2 Phonics Revision Padankan
Phonics Revision 1
Phonics Revision 1 Padankan
"uck" and "ock"
"uck" and "ock" Silang kata
Phonics: "art" and "ear"
Phonics: "art" and "ear" Silang kata
Phonics "dr" and "cr"
Phonics "dr" and "cr" Ketuk Tikus Mondok
"fr" "gl" "gr"
"fr" "gl" "gr" Carian perkataan
"ool" and "ell"
"ool" and "ell" Susun kemas
"sm" and "sh"
"sm" and "sh" Susun kemas
Transportation
Transportation Susunan kumpulan
oleh
"fl" and "sl"
"fl" and "sl" Anagram
Types of Fruits
Types of Fruits Padankan
Phonics: "sw", "sk", "sp" and "sq"
Phonics: "sw", "sk", "sp" and "sq" Cari padanan
ai,ay
ai,ay Anagram
Pulihkan autosimpan: ?