Komuniti

5 6 years old english grammar

Beberapa contoh daripada komuniti kami

10000+ keputusan untuk '5 6 years old english grammar'

Countable Nouns and Uncountable Nouns
Countable Nouns and Uncountable Nouns Mengkategorikan
Nouns
Nouns Susunan kumpulan
Grammar simple present tense
Grammar simple present tense Kuiz
Unit 5 (2)
Unit 5 (2) Carian perkataan
K1 English: Unit 6 (2)
K1 English: Unit 6 (2) Anagram
Unit 3: Food and Drinks
Unit 3: Food and Drinks Mengkategorikan
K1 English Unit 6 (1)
K1 English Unit 6 (1) Anagram
K1 Unit 5 (1)
K1 Unit 5 (1) Anagram
K1: Unit 4 (1)
K1: Unit 4 (1) Carian perkataan
English: Unit 5 (1)
English: Unit 5 (1) Cari padanan
Unit 4: My Pets
Unit 4: My Pets Padankan
Unit 4 revision
Unit 4 revision Susun kemas
Unit 3: Food and Drinks (1)
Unit 3: Food and Drinks (1) Tukang gantung
K2 English Revision
K2 English Revision Susun kemas
K1 Unit 3 Revision
K1 Unit 3 Revision Perkataan yang hilang
Unit 2: Pastimes
Unit 2: Pastimes Anagram
K1 Unit 5 (2)
K1 Unit 5 (2) Carian perkataan
Unit 2: Pastimes
Unit 2: Pastimes Kuiz
At the Aquarium
At the Aquarium Tukang gantung
English Revision 1
English Revision 1 Perkataan yang hilang
Revision unit 4
Revision unit 4 Tukang gantung
Unit 3: At the Beach (words)
Unit 3: At the Beach (words) Tukang gantung
K1 English Revision (Unit 4 - 6)
K1 English Revision (Unit 4 - 6) Benar atau palsu
K1 Revision: Unit 3
K1 Revision: Unit 3 Anagram
Unit 3: At the Beach
Unit 3: At the Beach Perkataan yang hilang
Unit 4: Festival (2)
Unit 4: Festival (2) Anagram
English Revision (K2)
English Revision (K2) Silang kata
K1: Revision Unit 1 and Unit 2
K1: Revision Unit 1 and Unit 2 Susun kemas
activity
activity Kuiz
Unit 4: Festival (1)
Unit 4: Festival (1) Carian perkataan
 Articles a/an 2
Articles a/an 2 Ketuk Tikus Mondok
Rough and Smooth
Rough and Smooth Benar atau palsu
Greeting
Greeting Cari padanan
common noun
common noun Kuiz
Grammar Do & Does
Grammar Do & Does Perkataan yang hilang
"fl" and "sl"
"fl" and "sl" Anagram
Phonics Revision 1
Phonics Revision 1 Padankan
K2 Phonics Revision
K2 Phonics Revision Padankan
"uck" and "ock"
"uck" and "ock" Silang kata
Phonics "dr" and "cr"
Phonics "dr" and "cr" Ketuk Tikus Mondok
Phonics: "art" and "ear"
Phonics: "art" and "ear" Silang kata
"fr" "gl" "gr"
"fr" "gl" "gr" Carian perkataan
"ool" and "ell"
"ool" and "ell" Susun kemas
K2 Phonics Revision
K2 Phonics Revision Kuiz rancangan mainan
ake, ine
ake, ine Anagram
Phonics: "sw", "sk", "sp" and "sq"
Phonics: "sw", "sk", "sp" and "sq" Cari padanan
"sm" and "sh"
"sm" and "sh" Susun kemas
"ood" and "ook"
"ood" and "ook" Padankan
"eep" and "ark"
"eep" and "ark" Carian perkataan
Phonics "oot" and "ill"
Phonics "oot" and "ill" Susun kemas
K1 Phonics Revision 2
K1 Phonics Revision 2 Padankan
K1 Phonics "th" and "tr"
K1 Phonics "th" and "tr" Carian perkataan
"air" and "orn"
"air" and "orn" Cari padanan
'st' and 'sn'
'st' and 'sn' Anagram
Phonics Revision 1
Phonics Revision 1 Padankan
K1 Phonics: 'tw' and 'wh'
K1 Phonics: 'tw' and 'wh' Pecahkan belon
Std 1 English Unit 3 Pet show
Std 1 English Unit 3 Pet show Membuka kotak
W31 Theme
W31 Theme Tukang gantung
Grammar personal pronouns
Grammar personal pronouns Perkataan yang hilang
K1 Phonics Revision
K1 Phonics Revision Carian perkataan
Pulihkan autosimpan: ?