Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
Komuniti

BAHASA MELAYU SUKUKATA

2193 keputusan untuk 'bahasa melayu sukukata'

Kata Adjektif Warna
Kata Adjektif Warna Kapal terbang
oleh
Bahasa Melayu Penulisan - Bahagian A
Bahasa Melayu Penulisan - Bahagian A Gambar rajah berlabel
Number(s) 0 - 10
Number(s) 0 - 10 Kad rawak
Pilih ayat yang betul.
Pilih ayat yang betul. Kuiz rancangan mainan
oleh
Susun Ejaan Buah Tempatan
Susun Ejaan Buah Tempatan Anagram
oleh
MEMBACA PERKATAAN DAN AYAT MUDAH
MEMBACA PERKATAAN DAN AYAT MUDAH Susun kemas
oleh
Alphabets : True or False
Alphabets : True or False Benar atau palsu
Bahasa Melayu Pemulihan, Perkataan KVK + KVKK
Bahasa Melayu Pemulihan, Perkataan KVK + KVKK Kuiz
Pml BM / Kemahiran 17 - Suku Kata KVKK
Pml BM / Kemahiran 17 - Suku Kata KVKK Membuka kotak
Pml BM / Kemahiran 22 - Perkataan KVKK+KVK
Pml BM / Kemahiran 22 - Perkataan KVKK+KVK Kuiz rancangan mainan
Pekerjaan
Pekerjaan Anagram
KATA SERU TAHUN 3
KATA SERU TAHUN 3 Membuka kotak
Kata Nama Khas
Kata Nama Khas Perkataan yang hilang
KENDERAAN DI DARAT
KENDERAAN DI DARAT Anagram
oleh
SUSUN PERKATAAN MENJADI AYAT YANG BETUL
SUSUN PERKATAAN MENJADI AYAT YANG BETUL Susun kemas
Cari Perkataan VKVK
Cari Perkataan VKVK Membuka kotak
Kata Tanya 2
Kata Tanya 2 Padankan
oleh
Label The Parts Of A Fish
Label The Parts Of A Fish Gambar rajah berlabel
EJAAN BUAH IMPORT
EJAAN BUAH IMPORT Tukang gantung
oleh
Pml BM / Kemahiran 32 - Latihan 2
Pml BM / Kemahiran 32 - Latihan 2 Perkataan yang hilang
8和9的乘法
8和9的乘法 Anagram
Padankan jawapan yang betul.
Padankan jawapan yang betul. Padankan
Missing word Sayur-sayuran
Missing word Sayur-sayuran Perkataan yang hilang
oleh
Kata Arah 3
Kata Arah 3 Pasangan sepadan
oleh
小数和百分比
小数和百分比 Ketuk Tikus Mondok
Mengenal perkataan
Mengenal perkataan Ketuk Tikus Mondok
Kata Penguat
Kata Penguat Ketuk Tikus Mondok
oleh
Pilih padanan kata majmuk yang sesuai.
Pilih padanan kata majmuk yang sesuai. Cari padanan
oleh
Kata Tanya
Kata Tanya Ketuk Tikus Mondok
oleh
M
M Pecahkan belon
Kata Kerja (Berkaitan Sukan)
Kata Kerja (Berkaitan Sukan) Anagram
Kata Kerja (Memasak)
Kata Kerja (Memasak) Anagram
Kata Seerti (Sinonim)
Kata Seerti (Sinonim) Silang kata
oleh
Susun semula ayat di bawah menjadi ayat yang lengkap.
Susun semula ayat di bawah menjadi ayat yang lengkap. Susun kemas
oleh
Huruf Besar
Huruf Besar Padankan
oleh
Kata Arah 2
Kata Arah 2 Tukang gantung
oleh
Kata Ganda Berentak
Kata Ganda Berentak Anagram
oleh
Cuba Teka
Cuba Teka Silang kata
Pml BM / Kemahiran 9- Suku Kata KVK
Pml BM / Kemahiran 9- Suku Kata KVK Roda rawak
PERIBAHASA
PERIBAHASA Cari padanan
 KVKVKV- bahagian 1 & 2
KVKVKV- bahagian 1 & 2 Padankan
BAHASA MELAYU TAHUN 1 (Penjodoh Bilangan)
BAHASA MELAYU TAHUN 1 (Penjodoh Bilangan) Ketuk Tikus Mondok
Pilih jenis ayat bagi ayat-ayat di bawah.
Pilih jenis ayat bagi ayat-ayat di bawah. Kuiz
oleh
 HURUF KECIL
HURUF KECIL Padankan
oleh
suku kata kvkv ba bi bo bu be
suku kata kvkv ba bi bo bu be Padankan
oleh
BAHASA MELAYU TAHUN 2- KATA KERJA
BAHASA MELAYU TAHUN 2- KATA KERJA Kuiz rancangan mainan
Kata Arah
Kata Arah Carian perkataan
oleh
Bahasa Melayu
Bahasa Melayu Padankan