Komuniti

Chinese for 6 years old kindergarden

Beberapa contoh daripada komuniti kami

10000+ keputusan untuk 'chinese for 6 years old kindergarden'

Grammar simple present tense
Grammar simple present tense Kuiz
Kata Tanya
Kata Tanya Kuiz
Nouns & Articles
Nouns & Articles Kuiz
Magnet Attract and Repel
Magnet Attract and Repel Kuiz
Rough and Smooth
Rough and Smooth Benar atau palsu
kata kerja
kata kerja Kuiz
Grammar personal pronouns
Grammar personal pronouns Perkataan yang hilang
 Articles a/an 2
Articles a/an 2 Ketuk Tikus Mondok
Vegetables quiz
Vegetables quiz Pecahkan belon
proper noun and common noun
proper noun and common noun Susunan kumpulan
Kata Ganti Nama Diri
Kata Ganti Nama Diri Perkataan yang hilang
Senior recap for food
Senior recap for food Padankan
common noun
common noun Kuiz
Kata adjektif
Kata adjektif Kuiz
Greeting
Greeting Cari padanan
DIVISION
DIVISION Kuiz
Simple Baking
Simple Baking Pagar sesat
Alphbate
Alphbate Membuka kotak
W26  Past and present tense
W26 Past and present tense Kuiz
Present Continuous Tense
Present Continuous Tense Susun kemas
W24 Continent or Ocean?
W24 Continent or Ocean? Susunan kumpulan
Food and drink
Food and drink Padankan
W22 Storyline (Dinosaur)
W22 Storyline (Dinosaur) Carian perkataan
garden and plants 2
garden and plants 2 Pasangan sepadan
"ft" & "nt"
"ft" & "nt" Kad imbas
Singular and Plural noun
Singular and Plural noun Susunan kumpulan
Fruits - 5YO
Fruits - 5YO Cari padanan
Grammar Do & Does
Grammar Do & Does Perkataan yang hilang
Grammar ACTION VERBS
Grammar ACTION VERBS Padankan
Local Fruits
Local Fruits Roda rawak
Fruits and their names
Fruits and their names Pasangan sepadan
Adverb of place
Adverb of place Perkataan yang hilang
W25 Conjunctions
W25 Conjunctions Kuiz
Revision 5th July
Revision 5th July Kad rawak
Flower parts
Flower parts Gambar rajah berlabel
 rubbish bin
rubbish bin Susunan kumpulan
Kata nama am dan khas
Kata nama am dan khas Susunan kumpulan
Appearance
Appearance Carian perkataan
Theme Occupation
Theme Occupation Gambar rajah berlabel
Plants and garden
Plants and garden Tukang gantung
DH 1&2 NAME
DH 1&2 NAME Roda rawak
Alphabet
Alphabet Padankan
12-16/7/21 BM(ayat)
12-16/7/21 BM(ayat) Kad rawak
W26 All around Malaysia
W26 All around Malaysia Ketuk Tikus Mondok
Healthy and unhealthy food
Healthy and unhealthy food Susunan kumpulan
W27 Grammar_Wh Question (1)
W27 Grammar_Wh Question (1) Kuiz
Magnet
Magnet Kuiz rancangan mainan
Vegetables
Vegetables Membuka kotak
 Singular - Plural 2
Singular - Plural 2 Kuiz rancangan mainan
W19 Theme
W19 Theme Pasangan sepadan
Juniort recap of vocabulary
Juniort recap of vocabulary Padankan
12-16/7/21 BI(theme)
12-16/7/21 BI(theme) Kad rawak
W24 Continents World Map
W24 Continents World Map Gambar rajah berlabel
Pulihkan autosimpan: ?