Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
Komuniti

Wordsearch year 3 4

10000+ keputusan untuk 'wordsearch year 3 4'

Year In, Year Out
Year In, Year Out Kuiz rancangan mainan
oleh
Countable and Uncountable Nouns
Countable and Uncountable Nouns Pecahkan belon
Year 3 - My New House (3S)
Year 3 - My New House (3S) Carian perkataan
Kata Nama Khas
Kata Nama Khas Kuiz
oleh
Sports and Games (Year 3)
Sports and Games (Year 3) Carian perkataan
Kata Nama Am
Kata Nama Am Kuiz rancangan mainan
oleh
Kata Ganti Nama Diri
Kata Ganti Nama Diri Kuiz rancangan mainan
oleh
Street Rules/safety
Street Rules/safety Perkataan yang hilang
Kata Nama Am atau Kata Nama Khas
Kata Nama Am atau Kata Nama Khas Benar atau palsu
oleh
Simple Past Tense
Simple Past Tense Padankan
Year 3 English (Name the activities)
Year 3 English (Name the activities) Membuka kotak
Occupation
Occupation Cari padanan
Conjunctions
Conjunctions Perkataan yang hilang
Common Nouns
Common Nouns Mengkategorikan
Countable & Uncountable Nouns
Countable & Uncountable Nouns Ketuk Tikus Mondok
FOOD, PLEASE!
FOOD, PLEASE! Carian perkataan
Singular and Plural Nouns
Singular and Plural Nouns Ketuk Tikus Mondok
Hangman Module 3
Hangman Module 3 Tukang gantung
oleh
Based on Year 4 Student`s book page 8.
Based on Year 4 Student`s book page 8. Benar atau palsu
oleh
Reflexive Pronouns.
Reflexive Pronouns. Perkataan yang hilang
Possesive Pronouns
Possesive Pronouns Padankan
oleh
Year 3 Module 4 Months
Year 3 Module 4 Months Carian perkataan
Year 4 Module 3 Page 27 - In The Past - Vocabulary
Year 4 Module 3 Page 27 - In The Past - Vocabulary Anagram
Comparative/Superlative
Comparative/Superlative Susunan kumpulan
oleh
Charlie`s Birthday Surprise 2
Charlie`s Birthday Surprise 2 Benar atau palsu
oleh
Year 4 Module 3 Page 28 - In The Past
Year 4 Module 3 Page 28 - In The Past Benar atau palsu
Year 3 Module 2 - Our World - My Day
Year 3 Module 2 - Our World - My Day Pecahkan belon
MACHINE
MACHINE Kuiz rancangan mainan
oleh
Simple Machine
Simple Machine Kuiz rancangan mainan
oleh
Lunchtime
Lunchtime Cari padanan
Ordinal numbers
Ordinal numbers Padankan
Matching Colours with Fruits
Matching Colours with Fruits Cari padanan
1. Year 3 English- Right Now
1. Year 3 English- Right Now Carian perkataan
YEAR 1- UNIT 2: Let's Play
YEAR 1- UNIT 2: Let's Play Carian perkataan
Module 4 "Going To" recap excersise
Module 4 "Going To" recap excersise Perkataan yang hilang
oleh
UNIT 1 : At school
UNIT 1 : At school Carian perkataan
Read. Then Match.
Read. Then Match. Padankan
Machines
Machines Membuka kotak
oleh
Mowgli
Mowgli Benar atau palsu
Year 4 Revision
Year 4 Revision Kapal terbang
Simple Machine and Compound Machine
Simple Machine and Compound Machine Benar atau palsu
oleh
SINGULAR AND PLURAL NOUNS TB PG 67
SINGULAR AND PLURAL NOUNS TB PG 67 Kuiz
Let's Learn About Animals
Let's Learn About Animals Kuiz rancangan mainan
Match the picture to the correct sentences.
Match the picture to the correct sentences. Susun atur
Is it a simple machine?
Is it a simple machine? Benar atau palsu
oleh
YEAR 2 - UNIT 7: Get Dressed (2A)
YEAR 2 - UNIT 7: Get Dressed (2A) Carian perkataan
Kata Adjektif Warna 颜色的形容词 std_2/3/4
Kata Adjektif Warna 颜色的形容词 std_2/3/4 Carian perkataan
year 1 unit 4
year 1 unit 4 Carian perkataan
Numbers_Std 2/3/4
Numbers_Std 2/3/4 Tukang gantung
YEAR 2 - UNIT 8: THE ROBOT (2A)
YEAR 2 - UNIT 8: THE ROBOT (2A) Carian perkataan
Search  words  Year  4
Search words Year 4 Carian perkataan