1) Manakah huruf yang sama ? a) د b) ا c) ت 2) Manakah huruf yang sama ? a) ج b) ح c) خ 3) Manakah huruf yang sama ? a) ب b) ت c) ث 4) Manakah huruf yang sama ? a) ذ b) د c) ح 5) Manakah huruf yang sama ? a) ج b) خ c) چ 6) Apakah huruf berikut ? a) Ba b) Ta c) Tha 7) Apakah huruf yang sama ? a) Jim b) Ha c) Kho 8) Apakah huruf selepas ia ? a) Ta b) Tha c) Ba 9) Apakah huruf berikut ? a) Dal b) Ba c) Zal 10) Apakah huruf sebelum " Kho " ? a) b) c)

Kuiz Jawi Tahun 1 ( Huruf huruf Jawi )

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?