1) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) pendengaran b) penglihatan c) sentuhan d) bau e) rasa 2) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) pendengaran b) penglihatan c) sentuhan d) bau e) rasa 3) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) pendengaran b) penglihatan c) sentuhan d) bau e) rasa 4) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) b) c) d) e) 5) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) b) c) d) e) 6) Nyatakan deria yang terlibat dalam pemerhatian ini? a) b) c) d) e) 7) Gambarajah di bawah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama KECUALI a) b) c) d) 8) Gambarajah di bawah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama KECUALI a) b) c) d) 9) Gambarajah di bawah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama KECUALI a) b) c) d) 10) Gambarajah di bawah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama KECUALI a) b) c) d)

Kemahiran Saintifik Tahun 3 (Memerhati & Mengelas)

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?