1) Berapakah huruf mad asli ? a) 2 b) 3 c) 1 2) Apakah huruf - huruf terebut ? a) ط, ن ح b) ب,ج,د c) ا, و , ي 3) Bahagian mad terbahagi kepada berapa bahagian ? a) 2 b) 3 c) 5 4) Apakah bahagian mad tersebut ?  a) mad badal , mad lin b) mad iwad , mad lin c) mad asli, mad far'i 5) Adakah mad lin termasuk di dalam mad far'i ? a) betul b) salah 6) Berikan maksud mad ? a) mad ialah memendikkan bacaan b) mad ialah memanjangkan bacaan dengan kadar tertentu apabila bertemu dengan huruf-huruf mad 7) Berapakah kadar bacaan mad asli ? a) 6 harkat b) 4 harkat c) 2 harkat 8) Berikan nama lain bagi mad asli ? a) mad lazim b) mad iwad c) mad tabi'i

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?