1) 34659 a) tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan b) tiga ribu empat ribu enam ratus lima puluh sembilan c) tiga puluh ribu empat ribu enam ratus lima puluh sembilan 2) 91245 a) sembilan puluh ribu satu ribu dua ratus empat puluh lima b) sembilan belas ribu dua ratus empat puluh lima c) sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima 3) 18721 a) sepuluh ribu lapan ribu tujuh ratus dua belas b) lapan belas ribu tujuh ratus dua puluh satu c) lapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu. 4) 43216 a) empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas b) empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu c) empat puluh ribu tiga ribu dua ratus enam belas 5) 12121 a) dua puluh satu ribu dua belas satu b) dua belas ribu dua belas satu c) dua belas ribu satu ratus dua puluh satu 6) 41839 a) empat belas ribu lapan ratus tiga puluh sembilan b) empat puluh satu ribu lapan ratus tiga puluh sembilan c) empat puluh ribu lapan belas ratus tiga puluh sembilan 7) 27365 a) dua puluh tujuh ratus tiga ribu enam puluh lima b) dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima c) dua puluh ribu tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima 8) 59627 a) lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh b) lima puluh ribu sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh c) lia puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua 9) 51115 a) lima puluh ribu sebelas ratus lima belas b) lima belas ribu sebelas ratud lima c) lima puluh satu ribu seratus lima belas 10) 80009 a) lapan ribu sembilan b) lapan puluh ribu sembilan c) lapan ratus sembilan puluh

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?