Tradisi ialah sesuatu kebiasaan atau ____ yang sudah sebati dan diwarisi turun-temurun. Antara tradisi kekeluargaan termasuklah:(i)   Adat menyambut kelahiran anak; (ii)  Perayaan (iii) ____ (iv) Adat perkahwinan (v) Adab makan (vi) Kesenian Antara contoh amalan tradisi kekeluargaan kaum Cina ialah memakai pakaian berwarna ____ semasa Tahun Baharu Cina. Salah satu kepentingan mengekalkan amalan tradisi kekeluargaan sesuatu kaum ialah merapatkan ____ generasi tua dengan generasi muda. Kesan negatif sekiranya amalan tradisi kekeluargaan diabaikan dalam sesuatu kaum ialah ia akan menjadikan hubungan sesama kaum menjadi ____. Nilai kerjasama dan nilai ____ perlu diamalkan bagi memastikan tradisi kekeluargaan diteruskan. Nilai kasih sayang sesama anggota keluarga dapat mengeratkan hubungan ____. Nilai baik hati perlu diterapkan dengan mengambil kira ____ setiap anggota keluarga bagi memastikan tradisi kekeluargaan dapat dikekalkan. Salah satu keistimewaan amalan tradisi kekeluargaan ketika menyambut Pesta Kaamatan ialah tradisi menari tarian ____ dapat diteruskan. Contoh amalan tradisi kekeluargaan kaum Melayu ialah ____ badan apabila lalu di hadapan orang sebagai tanda hormat.

Kuiz Moral T3 Unit 4: Amalan Tradisi Kekeluargaan Khazanah Kita

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?