True: 222 × 3 = 666, 333 × 3 = 999, 320 × 3 = 640, 111 × 3 = 333, 232 × 3 = 696, 111 x 4 = 444, 222 x 4 = 888, 103 x 4 = 412, 250 x 4 = 1000, 101 x 4 = 404, 200 x 5 = 1000, 150 x 5 = 750, False: 333 × 3 =  666, 222 × 3 = 999, 222 × 4 = 668, 250 x 4 = 1100, 150 x 5 = 700, 200 x 5 = 900,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?