Islam - Tidak wajib solat ke atas orang kafir., Baligh - Tidak wajib solat ke atas orang yang belum cukup umur., Berakal - Tidak wajib solat ke atas orang gila.,

Syarat Wajib Solat - Pendidikan Islam Tahun 2

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?