Masyarakat Yathrib terdiri daripada pelbagai ____ Puak Yahudi terdiri daripada 3 bani iaitu: Bani Qainuqa', ____ dan Bani Quraizah. Antara isi perjanjian Aqabah pertama ialah ____ kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW telah mengutuskan ____ ke Yathrib untuk mengajar ajaran Islam. Perjanjian Aqabah kedua ditandatangani pada tahun ____ Didalam perjanjian Aqabah kedua, seramai ____ daripada Yathrib termasuk ____ telah datang menemui Rasulullah SAW. ____ dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan meupakan isi pernajian Aqabah kedua. ____ di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya ____ Nabi Muhammad SAW dan Umat Islam ke bumi Madinah Munawwarah. i. terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran.ii. menghormati setiap hak individu. iii. nyawa terpelihara dan dihargai Berikut ialah penyataan yang merujuk kepada ____ Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua.

Sirah Tahun 4 ( Perjanjian Aqabah)

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?