Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) hidung a) b) c) d) e) f) 2) mata a) b) c) d) e) f) 3) telinga a) b) c) d) e) f) 4) mulut a) b) c) d) e) f) 5) tangan a) b) c) d) e) f) 6) tangan untuk ____________ a) b) c) d) e) f) 7) Padan gambar ini dengan aktivitinya _____ a) b) c) d) e) f) 8) Padankan deria ini. a) b) c) d) e) f) 9) Padankan deria ini. a) b) c) d) e) f) 10) Padankan deria ini a) b) c) d) e) f)

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif