1) Berapakah prinsip tingkah laku dalam pergaulan yang terdapat di dalam buku teks ? a) Empat b) Lima c) Enam d) Tiga 2) Kita mestilah bersyukur dan bersedia menerima bentuk fizikal diri sendiri dan orang lain. a) Salah b) Betul 3) Apabila bersama rakan, kita hendaklah menjaga batas _____________. a) sentuhan. b) percakapan. c) perhubungan. 4) Mengetahui dan sensitif kepada peraturan, ____________ dan agama orang lain merupakan salah satu prinsip tingkah laku pergaulan. a) diri b) budaya c) pegangan 5) Antara berikut, manakah yang tidak betul mengenai prinsip tingkah laku pergaulan ? a) Berusaha menjaga harga diri dan imej kendiri yang terpuji. b) Menjaga batas sentuhan ketikan berinteraksi. c) Tidak melindungi kehormatan diri dengan menunjukkan organ genital kepada orang lain. d) Mengamalkan sikap bersopan di khalayak ramai dengan tidak menyentuh anggota seksual. 6) Kita mestilah menjaga harga diri dan __________________ yang terpuji dalam pergaulan. a) perbuatan b) air muka c) imej kendiri 7) Bersyukur dengan ____________ bentuk fizikal diri sendiri dan orang lain. a) menerima b) menolak 8) Prinsip tingkah laku dalam pergaulan membantu murid untuk lebih memahami etika bergaul. a) Betul b) Salah

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?