1) Apakah maksud bentuk ? a) Mempunyai jisim dan isipadu b) Merupakan cantuman siri titik c) Hasil pertemuan titik hujung dengan titik mula d) Gubahan unsur seni yang melibatkan susunan 2) Berikut merupakan contoh bentuk alam semula jadi KECUALI a) Belalang b) Batu c) Awan d) Keretapi 3) Berikut merupakan fungsi bentuk KECUALI a) Menjadikan bentuk lebih realistik b) Memberikan keselesaan c) Menggambarkan objek sebenar d) Menghasilkan corak 4) Cantuman rupa ini boleh mewujudkan bentuk a) kon b) kubus c) silinder d) piramid 5) Bentuk konkrit bersifat _______ dimensi yang boleh disentuh, dilihat dan dirasa daripada pelbagai sudut. a) satu b) dua c) tiga d) empat 6) Bentuk silinder yang ditunjukkan dalam gambar rajah berikut mempunyai a) satu permukaan b) dua permukaan c) tiga permukaan d) empat permukaan 7) Apakah yang dapat menghasilkan bentuk ilusi? a) Garisan b) Dawai c) Lidi d) Tali 8) Jam dinding merupakan bentuk a) ilusi b) konkrit c) lukisan d) dua dimensi 9) Bentuk ilusi pada gambar rajah yang diberikan dihasilkan melalui teknik a) catan b) lukisan c) tenunan d) anyaman 10) Berikut merupakan bentuk konkrit, kecuali a) b) c) d)

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?