Persahabatan melibatkan kombinasi perasaan seperti hormat, ____, kepercayaan, ____ dan kasih sayang. Persahabatan yang ____ menjamin kesejahteraan dan ____ emosi seseorang. Persahabatan yang tidak sihat ialah persabahatan yang memberi ____ kepada diri dan berasa tidak ____. ____ merupakan kumpulan individu yang dikenali dan sering ____ di sekolah dan sebagainya ____ biasa ialah kumpulan individu yang wujud dalam kehidupan yang mempunyai ____ atau hala tuju yang mungkin sama.

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?