1) Bentuk terdiri daripada bentuk___________ dan bentuk ___________ . a) ilusi .... konkrit b) ilusi .... cetakan c) cetakan .... konkrit d) lipatan .... cetakan 2) Pernyataan yang manakah tentang bentuk ilusi yang tidak benar? a) Dapat dilihat dan disentuh keluasannya b) Imej maya dalam catan c) Banyak menggunakan unsur seni jalinan, warna dan ton d) Dibuat pada permukaan yang rata 3) Rupa manakah yang akan menghasilkan bentuk ini? a) b) c) d) 4) Apakah unsur seni yang diolah untuk menimbulkan gambaran bentuk dalam karya ini? a) Ruang b) Ton c) Garisan d) Jalinan 5) Karf origami ialah contoh bentuk yang menggunakan teknik __________ . a) potongan b) anyaman c) lorekan d) lipatan 6) Manakah antara berikut merupakan contoh bentuk alam semula jadi? a) Ukiran kayu b) Tembikar c) Rumah d) Batu 7) Pilih bahan yang tidak sesuai digunakan untuk membina bentuk konkrit.  a) Dakwat lino b) Plaster paris c) Tanah liat d) Kadbod 8) Bentuk ini merupakan gabungan dua buah bulatan dan satu rupa segi empat tepat. Berdasarkan pengetahuan kamu, pernyataan ini merujuk bentuk _________ . a) silinder b) kubus c) rupa d) kon 9) Pembinaan sebuah arca berhubung kait dengan asas seni reka, iaitu a) rupa ilusi b) bentuk ilusi c) rupa kontrit d) bentuk konkrit 10) Yang manakah bukan fungsi bentuk? a) Membolehkan arca dilihat dari pelbagai arah dan memberikan pengalaman estetik b) Menghasilkan tipografi c) Mewujudkan struktur d) Memberi kesan realistik pada karya

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?