Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) أ a) أ b) ب c) ت d) ث 2) ب a) س b) ب c) ح 3) ت a) ث b) خ c) ب d) ت

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif