1) daripada后面放什么? a) 人 b) 地方 c) 时间 d) 方向 2) tentang = ? a) 对 b) 对于 c) 关于 d) 自从 3) Zhi Wei menggantung gambar __________ dinding. a) kepada b) di c) pada d) ke 4) Mi goreng itu dimakan _____ Siew Ling. a) pada b) kepada c) daripada d) oleh 5) hingga的后面可以放... a) 人 b) 东西 c) 时间 d) 动物 6) 为了/以便 = ? a) untuk/sebelum/agar b) supaya/untuk/agar c) untuk/kepada/supaya d) supaya/sebelum/oleh 7) Dia berjoging di taman __________ waktu pagi. a) pada b) di c) untuk d) selepas 8) Ting Yu baru pulang __________ sekolah. a) daripada b) hingga c) ke d) dari

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?