1) Berapakah Sifat Wajib Bagi Rasul? a) 2 b) 3 c) 6 d) 4 2) Nyatakan Sifat Wajib Bagi Rasul :- a) Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah b) Siddiq dan Khianat c) Wujud, Qidam, Baqo' d) Kizbun, Khianat, Baladah, Kitman 3) Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Siddiq? a) Bijaksana b) Berkata Benar c) Menyampaikan d) Berdusta 4) Mengapa Rasul Perlu Bersifat Tabligh a) Agar Kerja Dakwah Dapat Disampaikan b) Agar Disukai Oleh Masyarkat c) Untuk Bermegah-megah d) Agar Menjadi Kaya 5) Jika Rasul Tidak Mempunyai Sifat Siddiq dan suka Berdusta, Adakah Apakah Yang Terjadi Pada Kerja Pernyebaran Dakwahnya? a) Dakwahnya Diterima Oleh Masyarakat b) Dakwahnya Diterima Oleh Orang Kaya Sahaja c) Dakwahnya Ditolak

QUIZ SIFAT WAJIB BAGI RASUL

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?