1) a a) b) 2) e a) b) 3) u a) b) 4) i a) b) 5) o a) b) 6) e' a) b)

Jawi (Pilih huruf vokal jawi dan rumi yang mempunyai bunyi yang sama)

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?