சரி: மாடு, கல், மரம், எடு, கண், புலி, பம்பரம், எலி, கடை, பணம், கோயில், தவறு: எலி, பம்பரம், கண், புலி, பணம், கடை, கல், மாடு, எடு, மரம்,

தமிழ் மொழி: வாசிப்பு 1

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?