1) Baik,ibu. Saya boleh memotong timun itu dengan cepatnya. Saya amat _____________. a) perlahan b) pantas c) cermat 2) Ibu, gerakan ibu sungguh _____________. Ibu kena potong timun itu cepat-cepat. a) perlahan b) pantas c) cermat 3) Tidak boleh begitu, Mei Fung. Kita perlu __________ semasa menggunakan pisau. a) pantas b) perlahan c) cermat

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?