1) Syabas, awak berjaya juga akhirnya! a) Kata tanya b) Kata seru c) Kata hubung d) Kata pangkal ayat e) Kata perintah 2) Mereka telah berjaya masalah yang rumit itu. a) Kata hubung pancangan relatif b) Kata hubung pancangan keterangan c) Kata hubung pancangan komplemen d) Kata hubung gabungan e) Kata pangkal ayat 3) Yang manakah kata hubung gabungan? a) andai kata b) kecuali c) tatkala d) sewaktu e) atau 4) Yang manakah bukan kata pangkal ayat? a) hatta b) syahadan c) arakian d) tatkala e) kalakian 5) Kata Pemeri "ialah" hadir di hadapan? a) Kata kerja b) Kata adjektif c) Kata nama d) Kata sendi nama e) Kata nama dan kata kerja 6) Guru itu mengetahui bahawa muridnya sangat rajin. a) Kata hubung pancangan relatif b) Kata hubung gabungan c) Kata hubung pancangan komplemen d) Kata hubung pancangan pancangan e) Kata perintah 7) Berapakah harga barang itu? a) Ayat perintah b) Ayat seru c) Ayat tanya d) Ayat pembenar 8) Pilih ayat yang menggunakan kata hubung yang salah. a) Awak hendak beli baju ini atau baju itu? b) Ibu berbual-bual selagi ayah membuat kerjanya c) Emak terkejut apabila mendengar cerita dari saya. d) Nenek ke pasar membeli ikan dan kerang. 9) Kata bantu terbahagi kepada dua jenis, iaitu a) Kata bantu aspek dan ragam b) Kata bantu pasif c) Kata bantu ragam d) Kata bantu hadapan 10) Pilih kata penguat belakang. a) paling, sekali, sungguh b) begitu, paling, makin c) betul, nian, sekali d) sungguh, sangat, amat

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?