1) BA a) b) c) d) 2) SI a) b) c) d) 3) KU a) b) c) d) 4) NGU a) b) c) d) 5) TU a) b) c) d) 6) PI a) b) c) d) 7) DA a) b) c) d) 8) GU a) b) c) d) 9) NU a) b) c) d) 10) WI a) b) c) d) 11) TA a) b) c) d) 12) LA a) b) c) d) 13) MU a) b) c) d) 14) BI a) b) c) d) 15) LI a) b) c) d) 16) NYU a) b) c) d) 17) CU a) b) c) d) 18) RU a) b) c) d) 19) NGI a) b) c) d) 20) KI a) b) c) d)

JAWI TAHUN 1 (SUKU KATA TERBUKA)

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?