Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
Adab Sebelum Azan: Berwuduk, Bersuci daripada hadas kecil dan besar, Hendaklah menutup aurat, Muadzin hendaklah berakhlak mulia, Adab Semasa Azan (Muadzin): Menghadap ke kiblat, Dalam keadaan berdiri, Melafazkan kalimah dengan tartil (jelas, tenang dan betul), Berturut- turut antara lafaz azan, Adab Selepas Azan: Membaca doa selepas azan, Tidak keluar dari masjid setelah mendengar azan , Segera menunaikan solat,

Azan (PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5)

Tukar templat

Interaktif

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif