1) Antara berikut yang manakah BUKAN kepentingan tenaga boleh baharu ? a) Menjana peluang pekerjaan b) Menjana peluang pendidikan c) Udara Menjadi Bersih d) Mengurangkan Pengangguran 2) Pada pendapat kamu, Mengapakah kejadian di dalam gambar berlaku ? a) Pembakaran terbuka b) Pelepasan asap kilang c) Tiada penggunaan tenaga boleh baharu d) Hisap rokok 3) Antara berikut merupakan kepentingan tenaga boleh baharu KECUALI a) Minyak petrol berkurang  b) Penggunaan tenaga tidak baharu dikurangkan c) Kesan rumah hijau berkurang d) Menjana peluang pekerjaan 4) Manakah antara berikut merupakan tenaga yang boleh diperbaharui? a) Angin b) Petroleum  c) Diesel d) Bateri 5) Kelapa sawit merupakan tenaga yang.. a) Boleh diperbaharui b) Tidak boleh diperbaharui 6) Demi Menghasilkan kipas solar kita perlukan... a) Bateri b) Kipas angin c) Panel solar d) Bulan 7) Sebelum menghasilkan sebuah kipas solar kita perlulah... a) Melihat kipas b) Mencari matahari c) Membuat lakaran projek d) Menguji projek 8) Di dalam lakaran bermaklumat perlulah mempunyai.. a) Garisan b) Ukuran c) Bentuk d) Warna

KUIZ KEPENTIGAN TENAGA BOLEH BAHARU DAN MELAKAR PROJEK

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?