1) satu a) 4 b) 7 c) 3 d) 1 2) dua a) 2 b) 8 c) 5 d) 1 3) tiga a) 5 b) 3 c) 8 d) 10 4) empat a) 9 b) 4 c) 7 d) 5 5) lima a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 6) tujuh a) 2 b) 7 c) 4 d) 3 7) sembilan a) 7 b) 5 c) 1 d) 9 8) enam a) 3 b) 1 c) 6 d) 8 9) sepuluh a) 4 b) 10 c) 5 d) 9 10) lapan a) 8 b) 3 c) 5 d) 0

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?